Taizhou Newkye Electronics Co., Ltd דוגלת ב"לקוח ראשון, מוכווני אשראי" כדי ליצור את המוצרים המעשיים והאידיאליים ביותר, לשרת תחומים שונים בחברה בגישה העסקית של "לקחת את תום הלב כמו זה, כדי לשרוד;לחיצת יד אחת, חברים לכל החיים".שביעות הרצון והאמון שלך הם המומנטומים שלנו.

מנוע סרוו

 • מנוע סרוו מסדרה 40

  מנוע סרוו מסדרה 40

  אמצעי זהירות בהתקנה
  1. התקן/פרק לקצה פיר המנוע, אל תפגע בפיר חזק, כדי למנוע נזק לקודד בצד השני של פיר המנוע.
  2. נסה למנוע את רטט בסיס הציר, כדי למנוע פגיעה במיסב.

 • מנוע סרוו מסדרה 60

  מנוע סרוו מסדרה 60

  אמצעי זהירות בהתקנה
  1. התקן/פרק לקצה פיר המנוע, אל תפגע בפיר חזק, כדי למנוע נזק לקודד בצד השני של פיר המנוע.
  2. נסה למנוע את רטט בסיס הציר, כדי למנוע פגיעה במיסב.

 • מנוע סרוו מסדרה 80

  מנוע סרוו מסדרה 80

  אמצעי זהירות בהתקנה
  1. התקן/פרק לקצה פיר המנוע, אל תפגע בפיר חזק, כדי למנוע נזק לקודד בצד השני של פיר המנוע.
  2. נסה למנוע את רטט בסיס הציר, כדי למנוע פגיעה במיסב.

 • מנוע סרוו מסדרה 90

  מנוע סרוו מסדרה 90

  אמצעי זהירות בהתקנה
  1. התקן/פרק לקצה פיר המנוע, אל תפגע בפיר חזק, כדי למנוע נזק לקודד בצד השני של פיר המנוע.
  2. נסה למנוע את רטט בסיס הציר, כדי למנוע פגיעה במיסב.

 • מנוע סרוו מסדרה 110

  מנוע סרוו מסדרה 110

  אמצעי זהירות בהתקנה
  1. התקן/פרק לקצה פיר המנוע, אל תפגע בפיר חזק, כדי למנוע נזק לקודד בצד השני של פיר המנוע.
  2. נסה למנוע את רטט בסיס הציר, כדי למנוע פגיעה במיסב.

 • מנוע סרוו מסדרה 130

  מנוע סרוו מסדרה 130

  אמצעי זהירות בהתקנה
  1. התקן/פרק לקצה פיר המנוע, אל תפגע בפיר חזק, כדי למנוע נזק לקודד בצד השני של פיר המנוע.
  2. נסה למנוע את רטט בסיס הציר, כדי למנוע פגיעה במיסב.

 • מנוע סרוו מסדרת 130H

  מנוע סרוו מסדרת 130H

  אמצעי זהירות בהתקנה
  1. התקן/פרק לקצה פיר המנוע, אל תפגע בפיר חזק, כדי למנוע נזק לקודד בצד השני של פיר המנוע.
  2. נסה למנוע את רטט בסיס הציר, כדי למנוע פגיעה במיסב.

 • מנוע סרוו מסדרה 150

  מנוע סרוו מסדרה 150

  אמצעי זהירות בהתקנה
  1. התקן/פרק לקצה פיר המנוע, אל תפגע בפיר חזק, כדי למנוע נזק לקודד בצד השני של פיר המנוע.
  2. נסה למנוע את רטט בסיס הציר, כדי למנוע פגיעה במיסב.

 • מנוע סרוו מסדרה 180

  מנוע סרוו מסדרה 180

  אמצעי זהירות בהתקנה
  1. התקן/פרק לקצה פיר המנוע, אל תפגע בפיר חזק, כדי למנוע נזק לקודד בצד השני של פיר המנוע.
  2. נסה למנוע את רטט בסיס הציר, כדי למנוע פגיעה במיסב.